Zapisy na zajęcia>>>

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA OBÓZ „PODRÓŻ Z WYOBRAŹNIĄ”
  Adres wypoczynku: „Siedlisko Janczar” Pstrągowa 815, 38-121


  Zgłaszam następujące osoby do uczestnictwa:


  Deklaracja na zajęcia dodatkowo płatne:


  WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE PODRÓŻ Z WYOBRAŹNIĄ ORAZ PŁATNOŚCI

  Organizatorem obozu jest firma Aureliuszowo Magdalena Glapińska, ul Neseberska 4 m 181, 02-758 Warszawa, NIP: 5212443070

  Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa przez klienta (telefon ,mail ) następuje wstępna rezerwacja udziału dziecka w obozie. Rezerwację miejsca gwarantuje wpłata 500 zł do dnia 01.03.2022 r. na numer konta Aureliuszowo Magdalena Glapińska ul Neseberska 4 m 181 ,02-758 Warszawa Idea 40 1950 0001 2006 0597 1666 0003(wpisując w tytule przelewu PODRÓŻ Z WYOBRAŹNIĄ 2021 oraz IMIĘ NAZWISKO dziecka wraz z numerem turnusu) i wysłanie wypełnionego formularza online. Całkowita cena obozu wynosi 2 900 zł. Termin płatności wszystkich rat lub całości to 1.06.2022 r. W przypadku rezygnacji klienta z obozu z przyczyn leżących po jego stronie organizator ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą poniesionym przez organizatora, udokumentowanym fakturami i umowami, nakładom koniecznym, które były bezpośrednio związane z uczestnictwem dziecka w obozie.

  Wszyscy uczestnicy obozu objęci są ubezpieczeniem NNW (PZU 60) Rodzic jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez dziecko zgłoszone do udziału w obozie.

  Organizator nie odpowiada za zaginiecie dóbr osobistych podczas obozu. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zdjęć i filmików wykonanych podczas trwania obozu. Zdjęcia i filmiki nie będą rozpowszechniane, będą wykorzystywane tylko do celów promocyjnych organizatora (plakaty, strona na FB Wakacji z wyobraźnią).

  Rodzic wyraża zgodę na otrzymywanie droga mailową kolejnych ważnych informacji o obozie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Obóz z wyobraźnią, aby mógł się odbyć, zostanie przez organizatora zarejestrowany w bazie danych „Wypoczynek Dla Dzieci i Młodzieży”.

  W przypadku zagrożenia życia dziecka Rodzic zgadza się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacyjne. Dodatkowo, w przypadku choroby, złego samopoczucia dziecka, Rodzic wyraża zgodę do tego aby organizator, kierownik obozu, mógł pojechać z dzieckiem do lekarza. Jeżeli dziecko przyjmuje leki (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, punkt 2) Rodzic wyraża zgodę na podawanie dziecku leków.
  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:
  1. „Aureliuszowo” .Magdalena Glapińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Neseberskiej 4 m 181, 02-758 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka.
  2. Celem zbierania danych jest organizacja obozu w Pstrągowej.
  3. Zebrane dane będą przetwarzane dla realizacji w/w celu przez okres jego trwania, dla którego zostały zebrane.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest organizacja Obozu w Pstrągowej. W przypadku nie podania danych udział dziecka w obozie nie będzie możliwy.
  6. Zebrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  14 . Kontakt do organizatora:
  Magdalena Glapińska – tel. 600 250 052; email: glapinskamagda@gmail.com

  Aktualności

  Skorzystaj z opcji szybkiego kontaktu.
  Podaj swój adres E-mail lub telefon a odpowiem na wszystkie pytania.