Zapisy na zajęcia>>>

Przed wypełnieniem formularza prosimy pobrać wzór umowy, wypełnić go i dodać do załącznika.

Wakacje-w-Ogrodzie-Sztuki—umowa 2022

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA Półkolonie „Wakacje w Ogrodzie Sztuki”
  Adres wypoczynku: Czersk ul. Bielińskiego 16A

  Terminy turnusów:


  Zgłaszam następujące osoby do uczestnictwa:


  Załącz skan umowy  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:
  1. „Aureliuszowo” .Magdalena Glapińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Neseberskiej 4 m 181, 02-758 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka.
  2. Celem zbierania danych jest organizacja obozu w Pstrągowej.
  3. Zebrane dane będą przetwarzane dla realizacji w/w celu przez okres jego trwania, dla którego zostały zebrane.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest organizacja Obozu w Pstrągowej. W przypadku nie podania danych udział dziecka w obozie nie będzie możliwy.
  6. Zebrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  14 . Kontakt do organizatora:
  Magdalena Glapińska – tel. 600 250 052; email: glapinskamagda@gmail.com

  Skorzystaj z opcji szybkiego kontaktu.
  Podaj swój adres E-mail lub telefon a odpowiem na wszystkie pytania.