TRENING INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Czas & lokalizacja

Zajęcia odbywają się w czwartki w Warszawie

 • dzieci młodsze 16:00 – 17:30 (90 min.)
 • dzieci starsze 17:40 – 19:10 (90 min.)

Miejsce spotkań: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

W środy w Rzeszowie

 • dzieci młodsze 16:00 – 17:30 (90 min.)
 • dzieci starsze 17:40 – 19:10 (90 min.)

Miejsce spotkań: Rzeszów

O projekcie

Nasze zajęcia nie są typowymi warsztatami teatralnymi. To raczej ułożone w spójny scenariusz zabawy teatralne, improwizacje oraz ćwiczenia pogłębiające samoświadomość. Ważne jest dla nas, aby dzieci podczas dobrej zabawy rozwijającej wyobraźnię i kreatywność w bezpiecznych warunkach uczyły się prawidłowych zachowań społecznych, które później będą miały możliwość przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu. 

Stawiamy na budowanie pełnej zrozumienia i akceptacji relacji w grupie, która pomaga nam zmieniać podczas spotkań zachowania społeczne w zachowania społecznie akceptowane.

Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość: 

 • zrozumieć własne oraz cudze emocje – wyrażane zachowaniem jak i mową ciała
 • zrozumieć wpływ swojego zachowania na innych
 • zwiększyć poczucie własnej wartości
 • poznać swoje mocne strony
 • zwiększyć wiarę we własne możliwości
 • poprawić komunikację z otoczeniem
 • poznać metody rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy
 • nabyć umiejętność pracy w grupie i przestrzegania panujących w niej reguł
 • zmniejszyć poziom lęku związanego z sytuacjami społecznymi
 • przeżyć pozytywne doświadczenia w grupie rówieśniczej

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku od 6 roku życia.
Trening jest cyklem cotygodniowych spotkań, które trwają od października do maja.

Warunkiem przystąpienia do treningu jest indywidualna konsultacja rodzica, następnie przygotowanie do wejścia w grupę dziecka 

Koszt zajęć: 600 zł / miesiąc / 6 h
Koszt indywidualnej konsultacji : 180zł /1 h  

Trening prowadzi:

 • Magdalena Glapińska: certyfikowana trenerka TUS, pedagog teatralny, aktorka, dziennikarka,  założycielka Pracowni Teatralnej; prowadzi warsztaty aktorskie, adaptuje scenariusze, reżyseruje spektakle i filmy z udziałem dzieci. W trakcie szkolenia: psychoterapia Gestalt w Instytucie Treningu i  Edukacji Gestalt.

Zapis na zajęcia

  Zgłaszam dziecko do uczestnictwa w projekcie

  Dane uczestnika (dziecka)


  Dane zgłaszającego (rodzica/opiekuna)

  Informacja o przetwarzaniu danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału dziecka w projekcie. Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału w powyższych zajęciach, rozliczeń oraz archiwalnym przez okres nie dłuższy niż 72 miesiące. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Aureliuszowo Magdalena Glapińska z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Neseberska 4 m. 181. Więcej informacji na temat przetwarzania można uzyskać na stronie: https://aureliuszowo.pl/polityka-prywatnosci-rodo/.

  Oświadczenia i zgody